BlackBerry 9720 - Spremanje informacija o konferencijskom pozivu

background image

Spremanje informacija o konferencijskom pozivu

Možete spremiti informacije o konferencijskom pozivu kako bi se one automatski dodale u polja konferencijskog poziva
kada na pametnom telefonu BlackBerry stvarate sastanak za konferencijski poziv.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Konferencijski poziv.

3.

Unesite informacije o konferencijskom pozivu.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.