BlackBerry 9720 - Unos sastanka za konferencijski poziv

background image

Unos sastanka za konferencijski poziv

Učinite jedno od sljedećeg:
• U obavijesti o sastanku pritisnite Pridruži se sada.
• Označite sastanak u kalendaru. Pritisnite tipku

> Pridruži se sada.

Srodne informacije

Ne mogu se pridružiti konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada,

216