BlackBerry 9720 - Prikaz kalendara prilikom odgovaranja na sastanak

background image

Prikaz kalendara prilikom odgovaranja na sastanak

U pozivnici za sastanak pritisnite tipku

> Prikaži kalendar.

Za povratak na pozivnicu za sastanak pritisnite tipku

.

Korisnički priručnik

Kalendar

208