BlackBerry 9720 - Slanje poruke e-pošte organizatoru sastanka ili svim sudionicima sastanka

background image

Slanje poruke e-pošte organizatoru sastanka ili svim sudionicima

sastanka

U sastanku, pozivnici za sastanak ili odgovoru na sastanak pritisnite tipku

i učinite nešto od sljedećeg:

• Ako organizatoru sastanka želite poslati poruku e-pošte, pritisnite Organizator e-pošte.
• Ako svim sudionicima, uključujući organizatora, želite poslati poruku e-pošte, pritisnite Pošalji poruku e-pošte svim

sudionicima.