BlackBerry 9720 - Promjena jezika prikaza za karte

background image

Promjena jezika prikaza za karte

Ako promijenite jezik prikaza za karte, postavke jezika prikaza neće se promijeniti za ostale aplikacije.

1.

Na karti pritisnite tipku

> Opcije.

2.

Pritisnite Postavi usluge globalne karte.

3.

Učinite jedno od sljedećeg:
• Za prikaz teksta na kartama na engleskom jeziku polje Jezik za prikaz karata postavite na Engleski.
• Za prikaz teksta na kartama na jeziku lokacije koju pregledavate polje Jezik za prikaz karata postavite na

Međunarodno.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.