BlackBerry 9720 - Promjena mjerne jedinice za karte

background image

Promjena mjerne jedinice za karte

1.

Na karti pritisnite tipku

> Opcije.

2.

Pritisnite Postavi usluge globalne karte.

Korisnički priručnik

Karte

277

background image

3.

Promijenite polje Sustav mjernih jedinica.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.