BlackBerry 9720 - Ne mogu koristiti GPS tehnologiju

background image

Ne mogu koristiti GPS tehnologiju

Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ako se nalazite na otvorenom prostoru, odmaknite se od zgrada i provjerite ima li pametni telefon BlackBerry otvoren
pogled prema nebu. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, primaknite se prozoru.
Ako ste svoj pametni telefon uparili s Bluetooth GPS prijemnikom, provjerite je li Bluetooth GPS prijemnik uključen. Ako prvi
put koristite GPS tehnologiju, nakratko pričekajte kako bi pametni telefon dohvatio vašu GPS lokaciju.
Ako je vaš račun e-pošte povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, administrator može na vaš pametni telefon
dodati IT pravilo kojim se isključuje GPS tehnologija. Dodatne informacije zatražite od administratora.

Korisnički priručnik

Karte

279