BlackBerry 9720 - Prečaci: Karte

background image

Prečaci: Karte

Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.

Povećavanje prikaza karte

Pritisnite I

Smanjivanje prikaza karte

Pritisnite O

Pomicanje na sljedeću uputu za rutu

Pritisnite N

Pomicanje na prethodnu uputu za rutu

Pritisnite P