BlackBerry 9720 - Prikaz omiljenih lokacija na karti

background image

Prikaz omiljenih lokacija na karti

Sve svoje omiljene lokacije možete pregledati na karti ili možete odabrati omiljene lokacije koje će se prikazati.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.

2.

Pritisnite tipku

> Favoriti.

3.

Učinite jedno od sljedećeg:
• Kako bi se prikazale sve omiljene lokacije, uključite potvrdni okvir Prikaži sve favorite na karti.
• Ako omiljene lokacije želite ukloniti s karte, isključite potvrdni okvir Prikaži sve favorite na karti i zatim očistite

omiljene lokacije za koje ne želite da se prikazuju.

4.

Pritisnite tipku

.