BlackBerry 9720 - Dohvat uputa

background image

Dohvat uputa

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.

2.

Pritisnite tipku

> Dohvati upute.

3.

Izvršite jednu od sljedećih radnji za određivanje polazne lokacije:
• Kod određivanja trenutačne lokacije, ako vaš pametni telefon BlackBerry ima ugrađeni GPS prijemnik ili je uparen

s Bluetooth GPS prijemnikom, polje Početak postavite na Moja lokacija.

• Za određivanje lokacije koju trenutačno gledate na karti postavite polje Početak na Koristi središte karte. Ako

pregledavate omiljenu lokaciju, pritisnite adresu lokacije.

• Za određivanje nove lokacije odabirom lokacije na karti postavite polje Početak na Odaberi na karti. Pritisnite

lokaciju na karti.

• Ako želite odrediti lokaciju ili kontakt, polje Početak postavite na Pronađi lokaciju. U polje Pronađite trgovinu,

kafić itd. unesite informacije o lokaciji ili kontaktu. Pritisnite tipku

. Pritisnite lokaciju ili kontakt.

• Za određivanje nove lokacije unosom adrese postavite polje Početak na Pronađi lokaciju. U polje Pronađi adresu

unesite adresu. Pritisnite tipku

. Pritisnite lokaciju.

• Ako želite odrediti omiljenu lokaciju, polje Početak postavite na Iz favorita. Na popisu pritisnite omiljenu lokaciju.

4.

Za određivanje cilja ponovite korak 3.

5.

Za promjenu opcija puta pritisnite Opcije rute. Odaberite opciju Najbrže ili Najkraće. Uključite ili isključite potvrdni

okvir pored jedne ili više opcija rute. Pritisnite U redu.

6.

Pritisnite Traži.

• Kako bi se ruta prikazala na karti, pritisnite tipku

> Prikaži na karti.

• Kako biste popis uputa prikazali obrnutim redoslijedom, pritisnite tipku

> Obrnute upute.