BlackBerry 9720 - Povećavanje i smanjivanje prikaza karte

background image

Povećavanje i smanjivanje prikaza karte

Kako biste povećali ili smanjili prikaz karte, vaš pametni telefon BlackBerry mora biti u načinu rada za zumiranje, a ne u
načinu rada za pomicanje. Način rada pametnog telefona prikazuje se na vrhu karte.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.

2.

Ako je pametni telefon u načinu rada za pomicanje, pritisnite tipku

> Način rada za zumiranje.

3.

Učinite jedno od sljedećeg:
• Za povećavanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema gore.

Korisnički priručnik

Karte

274

background image

• Kako biste zumirali točku na karti, pritisnite tipku

> Zumiraj točku.

• Za smanjivanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema dolje.