BlackBerry 9720 - Slanje lokacije

background image

Slanje lokacije

Lokaciju možete poslati kao poruku, na primjer u poruci e-pošte ili izravnoj poruci. Poruka koju šaljete sadrži vezu do
lokacije pa će primatelj lokaciju moći pregledati na karti.

1.

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za slanje lokacije koju pregledavate na karti pritisnite tipku

.

• Za slanje lokacije s popisa, primjerice popisa omiljenih lokacija, otvorite popis. Označite lokaciju. Pritisnite tipku

.

2.

Pritisnite Pošalji lokaciju.

3.

Pritisnite vrstu poruku.