BlackBerry 9720 - Prikaz kupona ili Groupon ponude

background image

Prikaz kupona ili Groupon ponude

Ako za promociju postoji kupon ili Groupon ponuda, pojedinosti ponude možete pregledati na stranici promocije. Ako imate
Groupon račun, možete se prijaviti iz aplikacije Karte.

Korisnički priručnik

Karte

276

background image

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.

2.

Pritisnite tipku

> Prikaži ponude.

3.

Odaberite promociju.

4.

Odaberite Prikaži kupon.