BlackBerry 9720 - Kopiranje kontakata na i sa SIM kartice

background image

Kopiranje kontakata na i sa SIM kartice

Značajka Kopiraj sve može se koristiti za kopiranje kontakata sa SIM kartice na popis kontakata. Ova je značajka iznimno
korisna prilikom postavljanja novog uređaja. Kontakte možete također kopirati s popisa kontakata na SIM karticu, no
moraju se kopirati pojedinačno kako bi se osiguralo da u memoriji ima dovoljno slobodnog prostora. Ovisno o davatelju
usluga bežične mreže, vaš pametni telefon BlackBerry možda ne koristi SIM karticu.

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za kopiranje kontakata sa SIM kartice na popis kontakata, na popisu kontakata pritisnite tipku

> SIM imenik.

Pritisnite tipku

> Kopiraj sve u kontakte.

Korisnički priručnik

Kontakti

217

background image

• Za kopiranje kontakata s popisa kontakata na SIM karticu pritisnite kontakt. Označite broj telefona. Pritisnite tipku

> Kopiraj u SIM imenik. Pritisnite tipku

> Spremi.

Još jedna opcija koju možete koristiti za stvaranje sigurnosne kopije kontakata je BlackBerry Desktop Software. Dodatne
informacije potražite tako da na stranici

docs.blackberry.com

otvorite korisnički priručnik za BlackBerry Desktop Software.