BlackBerry 9720 - Stvaranje grupe kontakata

background image

Stvaranje grupe kontakata

Grupe kontakata možete koristiti kako biste višestrukim kontaktima istovremeno poslali poruku e-pošte, PIN ili tekstnu
poruku. Grupe koje stvorite na svom pametnom telefonu BlackBerry ne prikazuju se na aplikaciji za e-poštu na računalu.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.

2.

Pritisnite tipku

> Nova grupa.

3.

Unesite naziv grupe.

4.

Pritisnite Dodaj člana.

5.

Odaberite kontakt.

6.

Želite li dodati još jedan kontakt, ponovite korake 4 i 5.

7.

Pritisnite tipku

> Spremi grupu.