BlackBerry 9720 - Sortiranje kontakata ili zadataka

background image

Sortiranje kontakata ili zadataka

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kontakti ili ikonu Zadaci.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

3.

Ako je potrebno, pritisnite Općenite opcije.

4.

Promijenite polje Sortiraj prema.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.