BlackBerry 9720 - Zamjena ili spajanje kontakata na poslužitelju davatelja usluga bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata

background image

Zamjena ili spajanje kontakata na poslužitelju davatelja usluga bežične

mreže za sigurnosno kopiranje kontakata

Kako biste to učinili, morate se registrirati za uslugu sigurnosnog kopiranja kontakata kod svog davatelja usluga bežične
mreže i morate na poslužitelju davatelja usluga bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata napraviti sigurnosnu
kopiju imenika sa SIM kartice. Kada u pametni telefon BlackBerry umetnete novu SIM karticu, možete odabrati zamjenu ili
spajanje imenika koji se nalazi na toj SIM kartici sa sigurnosnom kopijom kontakata koja se nalazi na poslužitelju davatelja
usluga bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata.

1.

Umetnite novu SIM karticu u pametni telefon ili zamijenite SIM karticu.

2.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.

3.

Kada se prikaže odzivnik za registraciju za uslugu sigurnosnog kopiranja kontakata, odaberite Da.
• Ako imenik sa SIM kartice želite zamijeniti kontaktima koje ste spremili na poslužitelj davatelja usluga bežične

mreže za sigurnosno kopiranje kontakata, pritisnite Izbriši.

• Ako imenik sa SIM kartice želite spojiti s kontaktima koje ste spremili na poslužitelj davatelja usluga bežične

mreže za sigurnosno kopiranje kontakata, pritisnite Nemoj brisati.

4.

Pritisnite Sljedeće.