BlackBerry 9720 - Promjena ili brisanje kontakta na SIM kartici

background image

Promjena ili brisanje kontakta na SIM kartici

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.

2.

Pritisnite tipku

> SIM imenik.

3.

Označite kontakt.

• Za promjenu kontakta na SIM kartici pritisnite tipku

> Uredi. Promijenite podatke o kontaktu. Pritisnite

tipku

> Spremi.

• Za brisanje kontakta na SIM kartici pritisnite tipku

> Izbriši.

Korisnički priručnik

Kontakti

221

background image

• Za brisanje svih kontakata na SIM kartici pritisnite tipku

> Izbriši sve.