BlackBerry 9720 - Kada zakrenem sliku, prikazuje se poruka o pogrešci

background image

Kada zakrenem sliku, prikazuje se poruka o pogrešci

Svaki put kad zakrenete sliku, vaš pametni telefon BlackBerry automatski će pokušati spremiti sliku s novim usmjerenjem.
Poruka o pogrešci može se prikazati ako je slika zaštićena autorskim pravima, ako prekoračuje određenu veličinu ili ako
nije u JPG ili PNG formatu. Ako slika nije zaštićena autorskim pravima i na uređaju je instalirana aplikacija treće strane za
uređivanje slika, možda ćete moći smanjiti veličinu slike ili promijeniti njen format na JPG ili PNG te zatim ponovo pokušajte
zakrenuti sliku.