BlackBerry 9720 - Ne mogu spremiti multimedijske datoteke

background image

Ne mogu spremiti multimedijske datoteke

Na memoriji vašeg pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijskoj kartici možda nema dovoljno slobodnog prostora za
spremanje multimedijskih datoteka.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

Korisnički priručnik

Multimedija

176

background image

• Ako multimedijsku datoteku pokušavate spremiti u memoriju pametnog telefona, najprije s njega izbrišite stare podatke

ili poruke.

• Ako multimedijsku datoteku pokušavate spremiti na multimedijsku karticu, izbrišite stare multimedijske datoteke.
• U opcijama fotoaparata provjerite nije li polje Veličina slike postavljeno na opciju Veliko. Velike fotografije zauzimaju

više prostora u memoriji od malih.

• U opcijama videokamere provjerite je li polje Format videozapisa postavljeno na manji format. Veliki videozapisi

zauzimaju više prostora u memoriji od malih.

Srodne informacije

Brisanje poruke,

104

Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke,

148

Promjena veličine snimljenih fotografija,

168

Promjena veličine i formata videozapisa,

166