BlackBerry 9720 - Promjena radijske postaje

background image

Promjena radijske postaje

Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > FM radio.
• Kako biste promijenili radijsku postaju pomoću kotačića za traženje, označite kotačić za traženje, a zatim prstom

povucite lijevo ili desno po dodirnoj plohi.

• Ako želite pronaći sljedeću ili prethodnu radijsku postaju, pritisnite ikonu

ili

.

• Za prebacivanje na određenu radijsku postaju pritisnite frekvenciju radijske postaje. U dijaloškom okviru Ugodi postaju

prstom povucite gore ili dolje po dodirnoj plohi kako biste promijenili broj. Pritisnite U redu.