BlackBerry 9720 - Uključivanje ili isključivanje načina rada za skeniranje

background image

Uključivanje ili isključivanje načina rada za skeniranje

Kada uključite način rada za skeniranje, vaš pametni telefon BlackBerry pronaći će prvu dostupnu radijsku postaju, stati na
njoj i zatim pronaći sljedeću dostupnu radijsku postaju. Aplikacija FM Radio nastavit će sa skeniranjem sve dok ne isključite
način rada za skeniranje.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > FM radio.

2.

Pritisnite ikonu .

3.

Pritisnite tipku

.

4.

Pritisnite Skeniraj postaje.

Za isključivanje načina za skeniranje pritisnite dodirnu plohu.

Korisnički priručnik

Multimedija

173