BlackBerry 9720 - Stvaranje mape sa slikama

background image

Stvaranje mape sa slikama

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.

2.

Pritisnite tipku

> Dodaj mapu.

3.

Ako je potrebno, promijenite lokaciju na kojoj je stvorena mapa.

4.

Unesite naziv mape.

5.

Pritisnite U redu.