BlackBerry 9720 - Način rada Mobilni hotspot

background image

Način rada Mobilni hotspot

Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.