BlackBerry 9720 - Uključivanje i isključivanje načina rada Mobilni hotspot

background image

Uključivanje i isključivanje načina rada Mobilni hotspot

Prije početka: Za izvršavanje ovog zadatka na pametnom telefonu BlackBerry morate uključiti vezu mobilne mreže i Wi-Fi
vezu.
Prvi put kad uključite način rada Mobilni hotspot, vaš pametni telefon može vas zatražiti da aktivirate svoj račun Mobilnog
hotspota te da postavite lozinku koja će se koristiti za račun Mobilnog hotspota.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
• Način rada Mobilni hotspot uključite tako da odaberete potvrdni okvir Mobilni hotspot.
• Način rada Mobilni hotspot isključite tako da isključite potvrdni okvir Mobilni hotspot.

Kada je način rada Mobilni hotspot uključen, u području za veze na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator

.

Korisnički priručnik

Način rada Mobilni hotspot

317