BlackBerry 9720 - Više o načinu rada Mobilni hotspot

background image

Više o načinu rada Mobilni hotspot

Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.
Wi-Fi tehnologiju na pametnom telefonu BlackBerry možete koristiti na jedan od dva načina: način rada Wi-Fi ili Mobilni

hotspot.
Kada uključite način rada Wi-Fi, pametni telefon možete povezati s Wi-Fi mrežom kako biste uspostavili internetsku vezu. U

načinu rada Wi-Fi povezati se možete samo s vanjskom Wi-Fi mrežom, poput kućne ili uredske mreže.
Kada uključite način rada Mobilni hotspot, pametni telefon možete koristiti kao mobilni hotspot kako bi drugi Wi-Fi uređaji

mogli koristiti vezu s mobilnom mrežom na vašem uređaju. Ako, na primjer, putujete, svoj pametni telefon možete povezati

s prijenosnim računalom i pomoću načina rada Mobilni hotspot na pametnom telefonu pristupiti internetu na svom

računalu.
Ako je vaš pametni telefon povezan s CDMA mrežom, prilikom upućivanja ili primanja poziva pametni telefon privremeno

će zaustaviti sesiju Mobilnog hotspota do prekida poziva. Vaša sesija Mobilnog hotspota nastavit će se nakon prekida

poziva. Kada je način rada Mobilni hotspot uključen, možda nećete moći slati poruke sa svog pametnog telefona. Poruke

koje pokušate poslati dok je vaš pametni telefon u načinu rada Mobilni hotspot šalju se nakon što isključite način rada

Mobilni hotspot.
Prije no što pametni telefon počnete koristiti u načinu rada Mobilni hotspot, pročitajte najnovije informacije o sigurnosti i

proizvodu na stranici

www.blackberry.com/docs/smartphones

.