BlackBerry 9720 - Sa svojim mobilnim hotspotom ne mogu povezati više uređaja

background image

Sa svojim mobilnim hotspotom ne mogu povezati više

uređaja

Ovisno o vašoj tarifi usluga bežične mreže sa svojim mobilnim hotspotom možda nećete moći povezati više uređaja.
Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.

Korisnički priručnik

Način rada Mobilni hotspot

321