BlackBerry 9720 - Svoj pametni uređaj ne mogu koristiti kao mobilni hotspot

background image

Svoj pametni uređaj ne mogu koristiti kao mobilni

hotspot

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite je li uključena veza s mobilnom mrežom i Wi-Fi veza.
• Provjerite je li vaš uređaj BlackBerry povezan s mobilnom mrežom tako da provjerite nalazi li se indikator

u

području za veze na vrhu početnog zaslona.

• Provjerite podržava li vaša tarifa način rada Mobilni hotspot. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih

usluga.

• Ako ste u roamingu, na zaslonu Opcije mobilne mreže provjerite jesu li polja Podatkovne usluge i U roamingu

postavljena na Uključeno.

Srodne informacije

Ručno povezivanje s mobilnom mrežom u načinu rada Mobilni hotspot,

319

Uključivanje i isključivanje načina rada Mobilni hotspot,

317