BlackBerry 9720 - Prikaz informacija o vašem mobilnom hotspotu

background image

Prikaz informacija o vašem mobilnom hotspotu

Možete provjeriti trajanje sesije mobilnog hotspota, nazive uređaja koji su povezani s mobilnim hotspotom te koliko se
podataka prenosi na povezane uređaje.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.

Srodne informacije

Promjena vremena nakon kojeg se način rada Mobilni hotspot isključuje,

320