BlackBerry 9720 - Ponovno postavljanje pametnog telefona

background image

Ponovno postavljanje pametnog telefona

Ponovno postavljanje u potpunosti će isključiti pametni telefon BlackBerry te ga ponovo pokrenuti. To može biti koristan
prvi korak prilikom rješavanja problema s pametnim telefonom BlackBerry.

Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.

Napomena: Ponovnim postavljanjem pametnog telefona BlackBerry neće se izbrisati postavke ni podaci.