BlackBerry 9720 - Uključite ili isključite aplikaciju Application Resource Monitor

background image

Uključite ili isključite aplikaciju Application Resource

Monitor

Aplikacija Application Resource Monitor prati aplikacije koje su pokrenute u pozadini i prijavljuje sve aplikacije koje zlorabe
resurse sustava i uzrokuju probleme, primjerice nedostatak prostora u memoriji ili fragmentiranje memorije, sporiji rad ili
trajanje baterije koje je kraće od očekivanog. Opcije u aplikaciji Application Resource Monitor možete postaviti tako da se
aplikacije koje prekomjerno troše resurse automatski isključuju ili tako da se te aplikacije nadziru, a vama se prikazuje
odzivnik prije poduzimanja bilo kakve akcije u slučaju zlouporabe sustava ili problema s memorijom.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Nadzor aplikacija.

3.

Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključi nadzor aplikacija.

4.

Odaberite opcije koje želite koristiti tako da uključite ili isključite sljedeće potvrdne okvire.
• Automatski isključi pozadinske aplikacije koje troše resurse
• Nikad ne prekidaj aplikacije za strujanje zvuka
• Nadziri nedostatak memorije
• Nadziri fragmentiranje memorije
• Automatski oporavak fragmentirane memorije

Odzivnici aplikacije Application Resource Monitor prikazuju se na traci za obavijesti ili u dijaloškom okviru, ovisno o tome
koju je akciju potrebno izvršiti. Ako odaberete opciju Zanemari, Application Resource Monitor neće više pratiti aplikaciju za
koju se odzivnik prikazao.

Korisnički priručnik

Napajanje i baterija

343