BlackBerry 9720 - Uključivanje ili isključivanje načina rada za manju potrošnju baterije

background image

Uključivanje ili isključivanje načina rada za manju

potrošnju baterije

Kada uključite način rada za manju potrošnju baterije, pametni telefon BlackBerry automatski mijenja opcije kako bi se
smanjila potrošnja baterijskog napajanja. Kada isključite način rada za manju potrošnju baterije ili napunite pametni
telefon, postavke će se vratiti na uobičajene vrijednosti.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Način rada za manju potrošnju baterije.

3.

Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključite način rada za manju potrošnju baterije kada je razina napunjenosti

baterije niska.

4.

Kako biste promijenili razinu napajanja na kojoj će se aktivirati način rada za manju potrošnju baterije, promijenite

polje Pokreni kada je kapacitet jednak ili manji od.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.