BlackBerry 9720 - Više o načinu rada za manju potrošnju baterije

background image

Više o načinu rada za manju potrošnju baterije

Način rada za manju potrošnju baterije smanjuje potrošnju baterijskog napajanja i produžava vrijeme korištenja između dva

punjenja. Kada je način za manju potrošnju baterije uključen, nadzire se jakost baterije. Kada se jakost baterije smanji,

aplikacija će automatski prilagoditi određene opcije telefona. Telefon će, na primjer, prilagoditi sljedeće opcije kako bi se

produljilo trajanje baterije:
• Jakost pozadinskog osvjetljenja smanjuje se na najnižu razinu.
• Skraćuje se vrijeme do isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
• Uključuje se opcija za automatsko prigušivanje pozadinskog osvjetljenja.
• Smanjuje se postavka mjerača vremena za automatsko isključivanje Mobilnog hotspota.

Korisnički priručnik

Napajanje i baterija

342