BlackBerry 9720 - Postavljanje nove stanice

background image

Postavljanje nove stanice

Prvi put kada pametni telefon BlackBerry povežete sa stanicom, punjačom ili stanicom za punjenje, prikazat će se odzivnik
za postavljanje načina na koji će pametni telefon raditi svaki put kad se poveže s dodatnom opremom. Ako odlučite ne
postaviti način rada pametnog telefona, odzivnik će se ponovo prikazati sljedeći put kada pametni telefon povežete sa
stanicom, punjačom ili stanicom za punjenje. Ako pametni telefon skinete sa stanice, punjača ili stanice za punjenje dok je
na pametnom telefonu prikazan zaslon za konfiguriranje, zaslon za konfiguriranje ostat će otvoren.

1.

U dijaloškom okviru Pametna stanica pritisnite Konfiguriraj.

2.

U polje Naziv stanice unesite naziv profila stanice.
• Kako bi se aplikacija uključila prilikom svakog povezivanja pametnog telefona, na padajućem popisu Pokreni

aplikaciju pritisnite aplikaciju.

• Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona promijenili profil zvuka, na padajućem popisu Profil zvuka

pritisnite profil zvuka.

• Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili mobilnu mrežu, na padajućem popisu

Mobilna mreža pritisnite Uključeno ili Isključeno.

• Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili Wi-Fi vezu, na padajućem popisu Wi-Fi

pritisnite Uključeno ili Isključeno.

• Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili Bluetooth tehnologiju, na padajućem

popisu Bluetooth pritisnite Uključeno ili Isključeno.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.