BlackBerry 9720 - Promjena profila stanice

background image

Promjena profila stanice

Prije početka: Za izvršavanje ovog zadatka morate na pametni telefon BlackBerry spremiti profil stanice.
Možete mijenjati aplikacije koje se otvaraju, profil zvuka, kao i opciju želite li da se mobilna mreža, Wi-Fi mreža ili Bluetooth
tehnologija uključuje ili isključuje kada priključite svoj pametni telefon.

Korisnički priručnik

Pametna dodatna oprema

337

background image

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Pametna dodatna oprema.

3.

Pritisnite profil stanice.

4.

Promijenite postavke stanice.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.