BlackBerry 9720 - Pojmovnik

background image

Pojmovnik

certifikat

Pametni telefon BlackBerry certifikat koristi kao digitalni dokument koji povezuje identitet i javni ključ subjekta
certifikata. Svakom certifikatu pridružen je odgovarajući privatni ključ koji se sprema zasebno. Izdavatelj certifikata
potpisuje certifikat kako bi naznačio da je certifikat autentičan i pouzdan. Ova značajka može se nazvati i digitalnim
certifikatom.

izdavatelj certifikata

Izdavatelj certifikata (certification authority, CA) je pouzdana organizacija koja provjerava podatke ili identitet
računala na mreži i izdaje digitalne certifikate.

CRL poslužitelj

Pametni telefon BlackBerry poslužitelj s popisom za opoziv certifikata (CRL) kako bi provjerio najnoviji objavljeni
status opoziva certifikata. Izdavatelji certifikata popise za opoziv certifikata objavljuju na CRL poslužiteljima.

Poslužitelj s podrškom za DSML

Pametni telefon BlackBerry koristi DSML (Directory Service Markup Language) poslužitelj za pretraživanje
i preuzimanje certifikata.

IT pravila

IT pravila sastoje se od različitih IT propisa koji upravljaju sigurnosnim značajkama i ponašanjem pametnih telefona
BlackBerry, BlackBerry PlayBook tablet uređaja, programa BlackBerry Desktop Software i programa BlackBerry
Web Desktop Manager.

LDAP poslužitelj

BlackBerry pametni telefon koristi LDAP poslužitelj za traženje i preuzimanje certifikata i PGP ključeva.

način masovne pohrane

Način masovne pohrane korisnicima omogućuje prijenos datoteka s multimedijske kartice na računalo i obrnuto
kada BlackBerry pametni telefon povežu s računalom.

osobni certifikat

Osobni certifikat je certifikat koji izdavatelj certifikata dodjeljuje korisniku.

osobni PGP ključ

Osobni PGP ključ sastoji se od javnog i privatnog PGP ključa.

PIN

Svaki BlackBerry pametni telefon ima jedinstveni broj za osobnu identifikaciju (personal identification number,
PIN). Ako znate PIN kontakta, možete ga koristiti za dodavanje kontakta u aplikaciju BlackBerry Messenger, ili
možete poslati PIN poruku. Svoj PIN možete saznati tako da u bilo koje tekstno polje unesete mypin.

privatni ključ

BlackBerry pametni telefoni koriste privatne ključeve za potpisivanje poruka e-pošte ili PIN poruka koje korisnici
šalju te za dešifriranje poruka e-pošte koje korisnici primaju. Informacije o privatnom ključu ne distribuiraju se javno.

javni ključ

Korisnički priručnik

Pojmovnik

416

background image

Pametni telefoni BlackBerry koriste javne ključeve za šifriranje poruka e-pošte ili PIN poruka koje korisnici šalju
subjektima certifikata te za provjeru valjanosti potpisa u porukama e-pošte ili PIN porukama koje korisnici primaju
od subjekata certifikata.

korijenski certifikat

Korijenski certifikat je samopotpisani certifikat koji obično pripada izdavatelju certifikata.

pritisak

Pritisak se koristi za interakciju s dodirnim zaslonom, a pritom se koristi samo jedan prst za brzo dodirivanje zaslona.
Neke interakcije zahtijevaju od korisnika da pritisne i neko vrijeme zadrži prst na zaslonu. Primjerice, za pristup
glasovnoj pošti pritisnite i držite tipku 1 u aplikaciji telefona. Pritisak također opisuje interakciju između uređaja koji
podržavaju NFC. Primjerice, poleđinom pametnog telefona BlackBerry dodirnite pametnu oznaku.

dodir

Dodir predstavlja interakciju korisnika s dodirnim zaslonom, obično u kombinaciji s drugom radnjom, a pritom se
koristi samo jedan prst. Primjerice, dodirivanje i povlačenje ili dodirivanje i držanje.

Korisnički priručnik

Pojmovnik

417