BlackBerry 9720 - Više o ikonama računa e-pošte

background image

Više o ikonama računa e-pošte

Ovisno o tarifi usluga bežične mreže koju koristite ili administratoru, možda ćete svom pametnom telefonu BlackBerry moći

pridružiti poslovni račun e-pošte te jedan ili više privatnih računa e-pošte. Ako svom pametnom telefonu pridružite više od

jednog računa e-pošte, na pametnom telefonu se može pojaviti više ikona za račune e-pošte uz glavnu ikonu Poruke.

Korisnički priručnik

Poruke

95

background image

Dodatne informacije o pridruživanju više od jednog računa e-pošte pametnom telefonu potražite na

www.blackberry.com/

docs/smartphones

i pritisnite vezu ispod opcije Postavke e-pošte.

Ovisno o temi koju ste izabrali, za tekstne poruke se može pojaviti posebna ikona.