BlackBerry 9720 - Brisanje izjave o odricanju od odgovornosti iz poruke e-pošte

background image

Brisanje izjave o odricanju od odgovornosti iz poruke e-pošte

Ako vaš račun e-pošte koristi sustav BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, BlackBerry Enterprise Server
može dodati izjavu o odricanju od odgovornosti u poruke e-pošte koje šaljete.

Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku

> Ukloni odricanje odgovornosti.

Kako biste ponovo dodali izjavu o odricanju odgovornosti, pritisnite tipku

> Dodaj odricanje odgovornosti.