BlackBerry 9720 - Primanje samo prvog odjeljka dugih poruka e-pošte

background image

Primanje samo prvog odjeljka dugih poruka e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz poruke i akcije.

3.

Isključite potvrdni okvir Automatski više.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Kako biste preuzeli veći dio poruke e-pošte, pritisnite tipku

> Više ili Ostali svi.