BlackBerry 9720 - Uključivanje ili isključivanje izvješća o čitanju

background image

Uključivanje ili isključivanje izvješća o čitanju

Prije početka: Ovisno o davatelju usluga bežične mreže ili administratoru, možda nećete moći izvršiti ovaj zadatak ili se
neke od opcija neće prikazati.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Preference e-pošte.

3.

Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.

4.

Kako biste odredili hoće li pametni telefon BlackBerry slati izvješća o čitanju ili isporuci kada ih pošiljatelj zatraži,

promijenite polje Pošalji izvješće o čitanju.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.