BlackBerry 9720 - Postavljanje razine važnosti poslanih tekst poruka

background image

Postavljanje razine važnosti poslanih tekst poruka

Prije početka: Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, polje Prioritet možda neće biti dostupno.

Ako promijenite razinu važnosti tekstnih poruka, indikator visokog prioriteta ili indikator niskog prioriteta prikazat će se
na pametnom telefonu BlackBerry uz svaku poslanu tekstnu poruku. Ako primateljev model uređaja i aplikacija za poruke
podržava razine važnosti poruka, primatelju će se prikazati i razina važnosti.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Tekstne poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

• Za postavljanje razine važnosti tekstnih poruka u odjeljku SMS tekst promijenite polje Prioritet.
• Kako biste postavili razinu važnosti tekstnih poruka s privitkom, u odjeljku MMS, u odjeljku Filtriranje poruka

promijenite polje Važnost.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.