BlackBerry 9720 - Postavljanje vrste bežične mreže za slanje tekstnih poruka

background image

Postavljanje vrste bežične mreže za slanje tekstnih poruka

Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Tekstne poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

3.

U odjeljku SMS tekst učinite nešto od sljedećeg:
• Ako za slanje tekstnih poruka želite koristiti samo jednu vrstu mreže, polje Mreža preko koje želite poslati poruku

postavite na Mreža s komutacijom linija ili Paketna komutirana mreža.

Korisnički priručnik

Poruke

138

background image

• Ako za slanje tekstnih poruka želite koristiti bilo koju vrstu mreže, što može biti korisno u roamingu, polje Mreža

preko koje želite poslati poruku postavite na Preferirana mreža s komutacijom linija ili Preferirana paketna

komutirana mreža.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.