BlackBerry 9720 - Spremanje tekstnih poruka na SIM karticu

background image

Spremanje tekstnih poruka na SIM karticu

Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, a SIM karticu ste postavili za spremanje tekstnih poruka, vaše
tekstne poruke i dalje će se prikazivati u aplikaciji Poruke.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Tekstne poruke.

3.

U odjeljku SMS odaberite potvrdni okvir Ostavi poruke na SIM kartici.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Poruke

137

background image

Kako se tekstne poruke više ne bi spremale na SIM karticu, isključite potvrdni okvir Ostavi poruke na SIM kartici.