BlackBerry 9720 - Broj novih ili nepročitanih poruka razlikuje se od očekivanog

background image

Broj novih ili nepročitanih poruka razlikuje se od

očekivanog

Broj novih ili nepročitanih poruka uključuje spremljene i arhivirane poruke.
Ako ste na pametnom telefonu BlackBerry postavili sakrivanje arhiviranih poruka i novu poruku primite u mapu e-pošte
koja u aplikaciji za e-poštu na računalu nije spremnik ulaznih poruka, pametni telefon arhivirat će poruku.
Srodne informacije

Korisnički priručnik

Poruke

140

background image

Prikaz arhiviranih poruka,

106