BlackBerry 9720 - Ne mogu koristiti prečac za pregled određene vrste poruka u ulaznom spremniku

background image

Ne mogu koristiti prečac za pregled određene vrste

poruka u ulaznom spremniku

Ako zamijenite pametne telefone BlackBerry i podatke s prethodnog pametnog telefona prenesete na pametni telefon koji
trenutno koristite, prečaci za ulazni spremnik s prethodnog uređaja zamijenit će prečace za ulazni spremnik uređaja koji
trenutno koristite.
Kako biste prikazali prečace za prikaz određene vrste poruka u ulaznom spremniku, pregledajte popis spremljenih
pretraživanja.