BlackBerry 9720 - Neke se poruke ne prikazuju na mom pametnom telefonu

background image

Neke se poruke ne prikazuju na mom pametnom

telefonu

Ako se poruke ne prikazuju na vašem pametnom telefonu BlackBerry, pokušajte nešto od sljedećeg:

• Provjerite nije li popis poruka prekoračio 65.000 poruka, uključujući e-poštu, PIN i tekstne poruke. Kada popis poruka

prekorači ovo ograničenje, najstarije poruke se brišu, osim ako nisu spremljene. Spremljene poruke neće se izbrisati.

• Provjerite svoje opcije usklađivanja e-pošte. Ako je pod Poruke > Opcije > Usklađivanje e-pošte opcija Izbriši na

postavljena na Spremnik i telefon, poruke e-pošte koje izbrišete na računalu izbrisat će se i s pametnog telefona.

• Ako je račun e-pošte povezan s BlackBerry Enterprise Server, provjerite datum poruke e-pošte koja se ne prikazuje na

vašem pametnom telefonu. Vaš administrator može isključiti značajku unošenja ranijih poruka e-pošte te će se na
pametnom telefonu prikazivati samo one poruke e-pošte koje ste primili nakon postavljanja računa.