BlackBerry 9720 - Neke mape e-pošte su zatamnjene

background image

Neke mape e-pošte su zatamnjene

Ako poruku e-pošte ne možete proslijediti iz mape e-pošte, potvrdni okvir uz mapu bit će zatamnjen.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

Korisnički priručnik

Poruke

142

background image

• Pričekajte nekoliko sekunda. Mape e-pošte mogu nakon određenog vremena postati dostupne.
• Isključite bežično usklađivanje e-pošte, a zatim ga ponovo uključite.

Srodne informacije

Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže,

100