BlackBerry 9720 - Prečaci: Poruke

background image

Prečaci: Poruke

Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.

U poruci

Odgovaranje na poruku

Pritisnite R

Odgovaranje svim primateljima u poruci e-pošte ili PIN
poruci

Pritisnite L

Proslijeđivanje poruke

Pritisnite F.

Arhiviranje poruke e-pošte

Pritisnite I

Prikaz ili sakrivanje kontaktove adrese e-pošte

Označite kontakt u polju Prima ili Šalje. Pritisnite Q.

Pomicanje na sljedeću poruku

Pritisnite N

Pomicanje na prethodnu poruku

Pritisnite P

Korisnički priručnik

Poruke

132

background image

U spremniku ulaznih poruka

Otvaranje poruke

Pritisnite tipku

.

Sastavljanje poruke u spremniku ulaznih poruka

Pritisnite C

Označavanje poruke kao pročitane ili nepročitane

Pritisnite tipku

i U.

Označavanje poruke

Pritisnite W

Prikaz svih označenih poruka

Pritisnite tipku

i F.

Prikaz zapisnika primljenih poruka i poziva

Pritisnite tipku

i I.

Prikaz nacrta i poslanih poruka

Pritisnite tipku

i O.

Prikaz poruka glasovne pošte

Pritisnite tipku

i V.

Prikaz tekstnih poruka

Pritisnite tipku

i S.

Prikaz popisa poziva

Pritisnite tipku

i P.

Prikaz svih poruka

Pritisnite tipku

.

Pomicanje u spremniku ulaznih poruka

Pomicanje prema gore na zaslonu

Pritisnite tipku

i tipku

.

Pomicanje prema dolje na zaslonu

Pritisnite tipku

.

Pomicanje na vrh popisa poruka

Pritisnite T

Pomicanje na dno popisa poruka

Pritisnite B

Pomicanje do sljedeće nepročitane stavke

Pritisnite U

Pomicanje na sljedeću srodnu poruku

Pritisnite J

Pomicanje na prethodnu srodnu poruku

Pritisnite K