BlackBerry 9720 - Opcije za filtre e-pošte

background image

Opcije za filtre e-pošte

Opcija

Opis

Šalje

Navedite jedan ili više kontakata ili adresa e-pošte koje bi
filtar e-pošte trebao tražiti u polju Šalje u vašim porukama
e-pošte. Odvojite kontakte ili adrese e-pošte znakom točke
sa zarezom (;). Ako želite da filtar e-pošte traži sve kontakte
ili adrese e-pošte koje sadrže određeni tekst, unesite tekst i
koristite zvjezdicu (*) kao zamjenski znak za ostatak
kontakta ili adrese e-pošte.

Poslano

Navedite jedan ili više kontakata ili adresa e-pošte koje bi
filtar e-pošte trebao tražiti u polju Poslano u vašim
porukama e-pošte. Odvojite kontakte ili adrese e-pošte
znakom točke sa zarezom (;). Ako želite da filtar e-pošte
traži sve kontakte ili adrese e-pošte koje sadrže određeni
tekst, unesite tekst i koristite zvjezdicu (*) kao zamjenski
znak za ostatak kontakta ili adrese e-pošte.

Predmet

Navedite tekst koji bi filtar e-pošte trebao tražiti u polju
Predmet u vašim porukama e-pošte.

Poruka

Navedite tekst koji bi filtar e-pošte trebao tražiti u tijelu
vaših poruka e-pošte.

Poslano izravno meni

Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Prima.

Pošalji mi kopiju

Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Kopija.

Stavi mene u skrivenu kopiju

Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Skrivena kopija.

Važnost

Postavite razinu važnosti poruka e-pošte na koje se
primjenjuje filtar e-pošte.

Osjetljivost

Postavite razinu osjetljivosti poruka e-pošte na koje se
primjenjuje filtar e-pošte.

Akcija

Postavite želite li da se poruka e-pošte na koju se
primjenjuje filtar e-pošte proslijedi na vaš pametni telefon
BlackBerry. Ako želite da se prosljeđuje, odredite želite li da

Korisnički priručnik

Poruke

107

background image

Opcija

Opis

se prosljeđuje s oznakom visoke važnosti ili samo sa
zaglavljem poruke e-pošte.