BlackBerry 9720 - Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte

background image

Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Filtri e-pošte.

3.

Označite filtar e-pošte.

4.

Pritisnite tipku

.

• Za promjenu filtra e-pošte pritisnite Uredi. Promijenite opcije filtra e-pošte. Pritisnite tipku

> Spremi.

• Ako filtar e-pošte želite postaviti kao prioritet, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu lokaciju.
• Za brisanje filtra e-pošte pritisnite Izbriši.